Giá phân bón bắt đầu hạ nhiệt

Hiệp hội phân bón cho biết tình trạng sốt giá phân bón vừa qua là do chịu ảnh hưởng của giá phân bón thế giới nhưng đã bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt. 1