Phân bón đa cấp: Kiếm tiền tỷ chỉ bằng… nước bọt

Khoảng 3 tháng trở lại đây, trên thị trường xuất hiện các công ty bán phân bón theo hình thức bán hàng đa cấp, mặt hàng họ bán chủ yếu là phân bón “vi sinh”. 4