Ký thông tư “cẩu thả”: Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp có vô can?

Vừa ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập tức phải thu hồi. 2