Xuất hiện cà phê dành cho phái đẹp

Thị trường Tết năm nay sẽ có sự xuất hiện lần đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam sản phẩm cà phê hòa tan Passiona dành riêng cho phụ nữ. Đây là kết quả nghiên cứu của Trung Nguyên trong suốt 9 năm.