Cà phê, hồ tiêu tăng giá, dân phá rừng

Hiện nay, mặc dù đang vào giai đoạn giữa và cuối mùa mưa ở Tây Nguyên năm 2011, nhưng tại nhiều địa phương ở tỉnh Đác Nông, tình trạng phá rừng lấy cây rừng làm trụ tiêu và lấy đất trồng hồ tiêu và Cà phê vẫn diễn ra hết sức nóng bỏng.