Thăm Parsong – Đà Lạt của đất nước Lào

Ở Paksong có nhiều địa điểm có suối và thác nước rất đẹp giữa núi rừng cao nguyên còn mang những nét nguyên sinh đầy quyến rũ, có thể phát triển du lịch thật lý tưởng.