Cà phê tại Đắk Lắk bị đe doạ bởi chất lượng nước

Hạn hán kéo dài tại nhiều tỉnh, chất lượng nước tưới lại không đảm bảo sẽ ảnh hưởng mạnh đến chất và lượng cà phê tại đây.