(26-06-2015) Giá kỳ hạn arabica sẽ phò trợ cho robusta London?

Những tháng cuối vụ tính đến hết ngày 30-9, thị trường thế giới đang trông chờ hàng từ Việt Nam vì so với hai con số từ hai nguồn như đã nói, tồn kho gối vụ ở nước ta còn lớn. 1