Cây cà-phê trên đất Ea Bar

Trở lại Ea Bar, vùng đất hiếm hoi của miền núi phía tây Phú Yên còn sót lại cây cà-phê sau những thăng trầm, khắc nghiệt của thiên nhiên và biến động của thị trường.