Đồng Nai: Trên 2.000 ha cà phê bị sâu bệnh

Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh cho biết, do thời tiết nóng ẩm đã làm nhiều loại sâu bệnh trên cây cà phê phát triển nhanh.