Cà phê: Một năm được giá, được mùa

Niên vụ cà phê 2011-2012 qua nhanh. Sản lượng, kim ngạch xuất khẩu đều tăng. Giá nội địa và xuất khẩu đều vững. Song, thị trường cà phê vẫn đang cần phải nhắm hướng phát triển bền vững để còn tồn tại lâu dài.