Tiêu thụ cà phê toàn cầu dự báo đạt 123 triệu bao

Nhu cầu tiêu thụ cà phê toàn cầu được dự báo sẽ đạt 123 triệu bao (bao 60 kg), tăng 25 triệu bao so với năm ngoái.