Nhắn tin báo giá cà phê nay chỉ còn 140,000/tháng

Kể từ ngày 01/04/2011 mức phí dịch vụ chỉ còn: 140,000đ/tháng khi quý bà con đăng ký dịch vụ "Nhắn tin báo giá cà phê" và đóng lệ phí 06 tháng trở lên.