Nhận định thị trường cà phê Arabica ngày 30/01/2023

Dự kiến trong ngắn hạn giá Arabica có thể tiếp tục tăng dò kháng cự mới 173-176.