(11-08-2015) Trung quốc phá giá đồng bản tệ: Lý do và hệ lụy (cập nhật)

Nhiều người cho rằng phá giá NDT của TQ là để hỗ trợ xuất khẩu 3