Đak Lak: Lễ cúng lúa sắp trổ bông của đồng bào Êđê

Ngày 11-11, tại buôn Tlia, xã Hòa Phong, huyện Krông Bông, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Dak Lak phối hợp Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Krông Bông tổ chức phục dựng Lễ cúng lúa sắp trổ bông của đồng bào Êđê.