Lâm Đồng: Nhiều nghiên cứu khoa học cho hiệu quả cao

đề tài được đánh giá cao trong thời gian gần đây là đề tài – Dự án “Áp dụng tiến bộ kỹ thuật cơ giới hóa trong khâu thu hoạch chè búp tươi ở Lâm Đồng”