Bài học về sự liên kết

Caosu VN cũng phát triển nóng như nhiều mặt hàng khác và chỉ đứng thứ tư thế giới, thua cả xuất khẩu gạo, càphê... 1