Bài học về sự liên kết của nông sản Việt Nam

Cao su Việt Nam cũng phát triển nóng như nhiều mặt hàng khác và chỉ đứng thứ tư thế giới, thua cả xuất khẩu gạo, cà phê... 1