Năm 2023: Xuất khẩu hồ tiêu được dự báo vẫn tiếp tục gặp khó khăn

Hôm nay (31/1) giá hồ tiêu chững lại và tiếp tục xu hướng đi ngang, xuất khẩu hồ tiêu trong năm 2023 được dự báo còn nhiều khó khăn nhưng có 2 yếu tố hỗ trợ thị trường phục hồi.