Tây Nguyên: Mưa trái mùa, nông dân mất tiền tỉ

Tây Nguyên là vùng trồng cà phê trọng điểm với tổng diện tích khoảng 470.000ha cà phê, chiếm trên 92% tổng diện tích cà phê cả nước. Hiện Tây Nguyên đang bắt đầu bước vào mùa nắng, mùa tưới cà phê. 1