Nông dân và doanh nghiệp, ai cần được Nhà nước hỗ trợ ?

Giá cà-phê liên tục giảm trong hơn một năm qua, khiến nông dân và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh mặt hàng chiến lược này lâm vào cảnh khó khăn chồng chất. 3