(17-01-2016) Thị trường cà phê nội địa nhộn nhịp theo cơn mưa giải hạn

Sàn London sẽ hoạt động một mình vào ngày mai 18-01 với dự kiến mở cửa từ tăng nhẹ đến tăng khá. 3