Mưa đá liên tục “oanh tạc”, dân trồng cà phê ngồi trên lửa

Liên tiếp những trận mưa lớn kèm theo đá lạnh trút xuống vườn cà phê đang vào thời kỳ đơm trái khiến nông dân sống nhờ vào cà phê không khỏi lo lắng về một vụ mùa “thất bát”. 2