Giá điều nhân xuất khẩu giảm do nhà nhập khẩu tạm ngưng mua

Do thời gian qua nhiều nhà nhập khẩu đã mua một lượng điều khá lớn từ Việt Nam, nên cần có thời gian để tiêu thụ hết lượng hàng đã mua.