Nàng Mona Lisa bằng cà phê

Bức họa nổi tiếng thế giới Mona Lisa đã được “vẽ lại” thật độc đáo tại Úc với 3.604 ly cà phê và 0,3m3 sữa. Độ đậm nhạt được tạo ra bằng cách pha không sữa, ít sữa hay nhiều sữa vào các ly có sẵn cà phê đen.