(27-05-15) Giá cà phê tăng lại, khi nào?

Michael Seery vừa nhìn biểu đồ vừa phát biểu ngay sau khi sàn arabica đóng cửa rằng nếu ai hỏi ngay thời điểm này nên mua hay bán trên sàn kỳ hạn arabica 21