Nỗ lực xuất ngoại cà phê đặc sản Việt Nam

Cà phê đặc sản là thuật ngữ chỉ sản phẩm cà phê sản xuất tại những vùng có khí hậu đặc biệt, được chăm sóc, thu hoạch và chế biến theo quy trình riêng. 1