Merci cafe – Không gian ngọt ngào cho các bạn nữ ngày 8/3.

8/3 năm nay các bạn nữ sẽ đi đâu để tìm cho mình một cảm giác ấm áp và ngọt ngào?