Nông dân Gia Lai được vay 20-30 triệu đồng/hộ

Kết thúc niên vụ càphê 2009-2010, tỉnh Gia Lai mất mùa cả về năng suất và giá cả. Nông dân đang gặp khó khăn vì thất thu lợi nhuận. 1