Miễn tiền thuê đất xây dựng kho dự trữ nông sản

Ngày 17/9, tại Quyết định số 57/2010/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ cho phép kể từ ngày 10/11/2010, sẽ miễn tiền thuê đất đối với diện tích đất thực hiện dự án xây dựng kho dự trữ lúa gạo, ngô; xây dựng kho lạnh bảo quản thủy sản, rau quả và kho tạm trữ càphê theo quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.