Tái canh cà phê bằng biện pháp luân canh cải tạo đất được cấp chứng nhận sáng kiến

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk vừa cấp Giấy chứng nhận sáng kiến “Giải pháp tái canh cà phê vối bằng biện pháp luân canh cải tạo đất” cho ông Nguyễn Xuân Thái, Tổng Giám đốc Công ty TNHH 1TV Cà phê Thắng Lợi. 2