Tái canh cà phê bằng biện pháp luân canh cải tạo đất được cấp chứng nhận sáng kiến

Đắk Lắk vừa cấp Giấy chứng nhận sáng kiến “Giải pháp tái canh cà phê vối bằng biện pháp luân canh cải tạo đất” 2