Đắk Lắk: Nâng cao chất lượng cà phê từ các liên minh sản xuất

Những năm gần đây, các liên minh sản xuất cà phê ra đời thu hút nhiều người trồng cà phê tham gia. Với quy trình chăm sóc được giám sát chặt chẽ, hoạt động sản xuất của các liên minh đang từng bước góp phần cải thiện chất lượng cà phê trên địa bàn. 1