VN đã có cà phê chồn? Kỳ 3: Cây cà phê với các vùng thuộc địa Châu Á

Nếu Châu Âu là nơi đầu tiên phát triển cà phê trở thành một thức uống rộng rãi thì Châu Á mới là nơi đầu tiên trồng những cây cà phê ngoài bản địa. 5