Lịch nghỉ lễ Giáng sinh và Tết Dương lịch 2016 của sàn kỳ hạn

Lịch nghỉ lễ Giáng sinh 2015 và Tết dương lịch 2016 của hai sàn kỳ hạn cà phê Ngày Robusta London Arabica New York Ghi chú 24-12-2015 Nghỉ phiên chiều Nghỉ phiên chiều Nghỉ sớm 25-12-2015 Nghỉ cả ngày Nghỉ cả ngày Nghỉ cả ngày 28-12-2015 Nghỉ cả ngày Giao dịch cả ngày   31-12-2015 […] 1