2011: Mức thu lệ phí xuất khẩu cà phê là 0,4 USD/tấn

Vừa qua, Bộ Tài chính có công văn trả lời Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam về việc mức thu lệ phí XK cà phê năm 2011. 5