Giá nông sản thực phẩm xuống mức thấp nhất từ sáu năm nay

Tại châu Âu, khi nghe nắng nóng, các quỹ đầu cơ bắt đầu rục rịch, giá cá đồng gạo chợ đang nóng từng ngày.