Phân tích kỹ thuật thị trường cà phê ngày 03-06-2015

Cùng bạn đọc: Xin hiểu rằng không nhất thiết dự kiến tăng/giảm của giá mở cửa cùng hướng chủ đạo của thị trường trong một giai đoạn nào đó. Giá các sàn tài chính cũng không phải nói tăng hay giảm là phải đi một lèo mà thường đi zic zac, theo hình sin. Dự […]