Chăm sóc cà phê sau thu hoạch ở Đông Nam bộ

Ở miền Đông Nam bộ, cà phê được trồng nhiều ở 3 tỉnh: Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai và Bình Phước. Trước năm 1975, cà phê miền Đông Nam bộ chủ yếu được trồng ở Long Khánh (Đồng Nai), sau đó lan rộng ra Đất Đỏ, Châu Đức (BR-VT), Lộc Ninh, Bù Đốp, Đồng Phú, Bù Đăng (Bình Phước); chủ yếu là của người dân Long Khánh. 8