Sàn giao dịch New York nâng tỷ lệ kí quỹ đối với cà phê

Sở giao dịch ICE hôm qua thông báo sẽ tăng tỷ lệ ký quỹ đối với đường thô, ca cao, nước cam và cà phê trên thị trường kỳ hạn để chống lại biến động giá. 8