Gặp những nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của huyện Krông Buk

Với bản tính cần cù, chịu khó, luôn học hỏi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, lại được sự hỗ trợ, giúp sức của Hội Nông dân, những hội viên nông dân huyện Krông Buk đã nắm bắt thời cơ thuận lợi để sản xuất, kinh doanh vươn lên làm […]