Gặp những nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của huyện Krông Buk

những hội viên nông dân huyện Krông Buk đã nắm bắt thời cơ thuận lợi để sản xuất, kinh doanh vươn lên làm giàu chính đáng, trở thành những nông dân sản xuất kinh doanh giỏi