Cà phê Chồn (Kopi Luwak)

Cà phê Chồn (Kopi Luwak) là tên một loại cà phê đặc biệt, một thứ đồ uống được xếp vào loại hiếm và đắt đỏ bậc nhất trên thế giới. 3