Làm gì cho Tây Nguyên “cất cánh”?

Tây Nguyên có tổng diện tích tự nhiên 5,4 triệu ha, có lợi thế lớn về đất đai với khoảng 1,5 triệu ha đất bazan thuận lợi để phát triển một nền nông nghiệp đa dạng. 1