Khiếu nại kéo dài tại Cty TNHH MTV Cà phê Chư Quynh (Đak Lak): Đâu là nguyên nhân?

Mặc dù có sự chỉ đạo của Thanh tra Bộ NN&PTNT, Thanh tra tỉnh Đak Lak, nhằm giải quyết dứt điểm, nhưng đến nay vẫn chưa tiến triển gì, trong khi tình hình khiếu kiện đang diễn biến gay gắt… 10