Khu công nghiệp… trồng sắn

Việc ồ ạt làm KCN ở khắp 10/11 huyện, thị của tỉnh Đồng Nai dẫn đến nhiều KCN đất bị bỏ hoang, có khu phải cho dân thuê lại trồng sắn (mì).