Đắk Lắk: Không nộp sản phẩm, chiếm dụng của công

Một số công nhân nhận khoán đất trồng cà phê của Công ty TNHH MTV cà phê Chư Quynh đã cố tình không nộp sản phẩm 6