Tập đoàn Thái Hoà đầu tư xây dựng thương hiệu càphê Khe Sanh

Ngày 25.9, tại thị trấn Khe Sanh, Hướng Hoá, Quảng Trị đã diễn ra hội nghị về cây cà phê chè catimor ở Quảng Trị với sự tham gia của các DN trồng và chế biến cà phê chè khu vực miền Trung - Tây Nguyên.