Khát vọng lớn từ triết lý của cà phê Việt Nam

Có lẽ, khi nói về triết lý của cà phê Việt Nam, sẽ có số đông người cho rằng đó là cái gì đó quá trừu tượng, thậm chí có người còn cho là sự cực đoan. 12