(30-07-2015) Giá cà phê tăng: Một động tác kỹ thuật cần thiết

Đồng BRL thực sự là động lực tăng giá cho cà phê và một số sàn nông sản mà Brazil là nước sản xuất và xuất khẩu chủ lực. 2