Cà phê chồn: Trả lại tên cho một huyền thoại

Huyền thoại cà phê Chồn thường chỉ được gọi là "nghe nói" chứ ít ai trong chúng ta có cơ hội thưởng thức. Và nhiều người đã lợi dụng điều đó cho mục tiêu kinh doanh của mình.