Khởi tố nhóm đối tượng dùng chíp điện tử chỉnh trọng lượng cân nặng

Các đối tượng đã sử dụng chíp điện tử điều chỉnh trọng lượng cân nặng, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.